Vi har stängt ner vår katteri.
Kanske tillfällig kanske varaktigt